BIZ i ITCRNA GORAEnergetika

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin: Na pragu smo revolucionarnih i istorijski važnih ulaganja

“Pred Elektroprivredom Crne Gore je zaista intenzivan investicioni period. Na pragu revolucionarnih i istorijski važnih ulaganja, prvenstveno u izgradnju obnovljivih izvora energije. Počeli smo realizaciju projekta Solari 3000+ za domaćinstva snage do 10 kW i Solari 500 +, za privredne subjekte i javne ustanove i preduzeća do 30 kW snage koji podrazumijeva ugradnju 3000 fotonaponskih sistema na krovove individualnih stambenih objekata i još 500 sistema na krovove pogona male privrede i sličnih objekata“, kazao je u intervjuu za Bankar.me Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin.

On je za naš portal govorio o poslovanju EPCG i projektima koje spremaju u budućnosti.

Svega 4 mjeseca ste na čelu najveće državne kompanije. Kakvi su Vaši prvi utisci i da li ste za ovako kratko vrijeme uspjeli da “snimite” kompletno poslovanje i šta je na prvi pogled najveći kvalitet Elektroprivrede Crne Gore danas?

– Elektroprivreda Crne Gore je ozbiljna I zato se I trudimo da je organizujemo u kompaniju koja ce u kontinuitetu ispoljavati tendenciju rasta i razvoja te uvođenja evropskih standarda u svoje poslovanje. To, svakako ne znači da se ne suočava sa teškoćama u radu, kao posljedica sve oštrijih evropskih direktiva i propisa koje treba primijeniti, ali i ponajviše kao proizvod loših i neodgovornih odluka prethodne rukovodne strukture. Upravo zbog toga smo i formirali 12 komisija čiji je zadatak da preispitaju apsolutno svaki aspekt poslovanja EPCG u prethodnom periodu i na osnovu analize najznačajnijih segmenata dosadašnjeg rada, kao odgovorni ljudi, preduzećemo konkretne korake u cilju zaštite imovine Kompanije. Naravno ukoliko nalazi komisija budu ukazivali na nepravilnosti, odnosno kršenja zakona i internih akata, sva dokumentacija, u tom smislu, naći će se na stolu državnog tužioca, o čemu  ćemo, kao i do sada, blagovremeno informisati javnost.

Što se tiče kvaliteta EPCG, pored ljudskog resursa, koji je neosporan i koji ćemo dodatno ojačati u skladu sa zahtjevima i potrebama razvoja Kompanije i njenog proizvodnog portfolija, rekao bih da je najveći kvalitet Elektroprivrede Crne Gore izuzetno veliki investicioni potencijal, koji ćemo nastojati da valorizujemo, a koji se prioritetno odnosi na izgradnju novih, zelenih izvora energije u skladu sa zahtjevima pravedne, odnosno održive energetske tranzicije.

U  finansijskm izvještaju za prvo polugodište centralno mjesto zauzima pozitivan poslovni rezultat od 17 miliona eura. Čemu kompanija može zahvaliti na ovako dobrom rezultatu u ovako teškoj godini?

Kao što je javnosti poznato, bez obzira na sve izazove koje kreira aktuelna COVID kriza, prvi dio ove godine uspjeli smo da završimo sa izuzetnim proizvodnim i finansijskim rezultatom. Podsjetio bih da smo tokom prvog polugođa maksimalno iskoristili dobru hidrologiju i da su proizvodni objekti EPCG elektroenergetskom sistemu Crne Gore isporučili blizu 1.700 GWh električne energije, oko 14 odsto više od projektovanih količina za taj period godine. Zahvaljujući tome ostvarili smo finansijsku dobit od 17, 1 milion eura, što je iznad prosječnih ostvarenja u istom periodu prethodnih godina. Moram reći da je jedan od razloga ovako dobrog finansijskog rezultata i to što novi menadžment zaista naporno i posvećeno radi na povećanju efikasnosti, optimizaciji i smanjenju troškova. I zaista u zavidnoj mjeri uspijevamo u tome.  Sve to ukupno daje nam za pravo da se nadamo da ćemo, uz uspješnu realizaciju investicionih projekata u okviru redovnog održavanja i revitalizacije postojećih proizvodnih kapaciteta, i ovu poslovnu godinu, iako jako tešku i izazovnu, završiti sa pozitivnim saldom na računu.

Posljednjih par mjeseci iz Elektroprivrede je pristiglo nekoliko vrlo zanimljivih najava o velikim projektima, kao što su Solari 3000+, izgradnja mini hidroelektrane na vještačkoj akumulaciji Otilovići, izgradnja plutajuće solarne elektrane na Slanom jezeru u Nikšiću, HE Komarnica… Kada je realno očekivati da nešto od ovih projekata i bude realizovano? 

Pred Elektroprivredom Crne Gore je zaista intenzivan investicioni period, rekao bih da smo na pragu revolucionarnih i istorijski važnih ulaganja, prvenstveno u izgradnju obnovljivih izvora energije. Počeli smo realizaciju projekta Solari 3000+ za domaćinstva snage do 10 kW i Solari 500 +, za privredne subjekte i javne ustanove i preduzeća do 30 kW snage koji podrazumijeva ugradnju 3000 fotonaponskih sistema na krovove individualnih stambenih objekata i još 500 sistema na krovove pogona male privrede i sličnih objekata. To je projekat od izuzetnog značaja za potrošače koji će od kupaca postati i proizvođači električne energije i na taj način ostvariti znatne uštede i rasteretiti svoj budžet. Kao što je javnosti poznato u okviru tog projekta sproveden je javni poziv za njegovo finansiranje, koji je izazvao veliko interesovanje referentnih institucija i trenutno pregovoramo o elementim ugovora sa potencijalnim partnerom. U toku je i javni poziv za nabavku opreme, koji će biti otvoren do 25. ovog mjeseca, a u toku su i posljednje pripreme za raspisivanje Javnog poziva za građane koji budu zainteresovani za učešće u ovom zaista interesantnom i isplativom projektu. Svakako da smo u cilju kvalitetne realizacije projekta, ovih dana, osnovali i firmu “EPCG Solar- gradnja” d.o.o. Nikšić, koja će se baviti montažom fotonaposnkih sistema, a koja će generisati i oko 500 novih radnih mjesta. Konkurs za prijem u radni odnos pedesetak ljudi neophodnog stručnog profila nedavno je otvoren i još je u toku, a prijem novih radnika biće nastavljen u dinamici koju budu diktirale potrebe projekta.

Podsjetiću vas, takođe, da je Vlada Crne Gore nedavno izdala koncesiju za izgradnju mHE “Otilovići” na istoimenoj vještačkoj akumulaciji u Pljevljima, koja ispunjava sve standarde i zahtjeve u ekonomskom, energetskom i ekološkom pogledu, ozbiljna priča je i plutajuća solarna elektrana na Slanskom jezeru u Nikšiću, gdje imamo ozbiljno interesovanje referentnih danskih kompanija, Idejni projekat i druga potrebna tehnička dokumentacija za buduću HE “Komarnica”, biće gotova do kraja ove godine, tako da je objektivno očekivati da realizacija svih ovih projekata krene vrlo brzo, već tokom naredne 2022. godine.

Dugo se najavljuje i projekat izgradnje vjetroparka GVOZD na Krnovu. Da li se odmaklo sa pripremama ovog projekta i kakvi su dalji planovi? 

Kada je u pitanju projekat VE “Gvozd”, očekujemo da ćemo do kraja oktobra  potpisati akcionarski ugovor o početku izgradnje vjetroparka na krnovskoj visoravni, instalisane snage oko 50 MW.  Da podsjetim, izgradnja će, prema projektu, trajati 18 mjeseci nakon čega ćemo dobiti energetski objekat koji će raspolagati potencijalom dovoljnim da podmiruje energetske potrebe oko 25 hiljada domaćinstava. To najbolje govori o važnosti realizacije ovog projekta i o njegovom značaju za elektroenergetski sistem.

Kakva je sa druge strane sudbina TE Pljevlja? Opet se najavljuje toplifikacija Pljevalja, ali i potencijalno gašenje TE do 2030.godine?

Do izgradnje zamjenskog izvora električne energije, odnosno do realizacije naših projekta u oblasti zelene energije, moramo da uradimo sve kako bi TE “Pljevlja” nastavila da radi ne samo do 2030. godine, nego i znatno duže. U tom smislu, ekološka rekonstrukcija termo bloka je potrebna i opravdana. Na to ukazuju sve ekonomske analize koje smo sproveli, ali i trenutna cijena električne energije na berzi. Ponoviću, prestanak rada Termoelektrane na samo jedan dan značilo bi milion eura gubitka za EPCG, odnosno da kojim slučajem TE “Pljevlja” obustavi proizvodnju, zbog kvara ili nekog sličnog razloga, petnaest dana EPCG bi ovu poslovnu godinu završila u minusu. Dakle, ekološka rekonstrukcija nema alternativu i mi ćemo uraditi sve kako bi taj zahvat izveli u skladu sa evropskim direktivama i u dijelu desumporizacije i denatrifikacije i otprašivanja i taj naj načini obezbijedili produžetak rada Termoelektrane, koja je važna i sa aspekta toplifikacije Pljevalja i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Projekat rekonstrukcije koji smo naslijedili od prethodne rukovodne strukture, iako vrijedan 54 miliona eura, nije dobar jer obezbjeđuje samo 27 odsto efikasnosti, što nije dovoljno kada su evropski zahtjevi u pitanju, tako da ga moramo proširiti dodatnim ulaganjima od oko 15 miliona eura i učiniti apsolutno prihvatljivim sa svakog aspekta. Očekujem razumijevanje od strane Evropske energetske zajednice i Evropske komisije, jer ekološkom rekonstrukcijom ćemo dostići potrebni nivo od najmanje 31,5 odsto efikasnosti, realizovaćemo toplifikaciju grada i time, u velikoj mjeri,  eliminisati aero zagađenje i smanjiti negativne uticaje na životnu sredinu, a uz ekološku rekonstruciju ćemo izvoditi i čitav niz investicija u oblasti zelene energije. I da zaključim, nastavkom rada TE “Pljevlja”, koja emituje 50 odsto energetskih potreba u Crnoj Gori, obezbijedićemo energetsku nezavisnost naše države i stabilno funkcionisanje elektro-energetskog sistema, što je od neprocjenjive važnosti.

U proteklom periodu su se mogli pročitati pojedini navodi o vođenju pregovora za otpočinjanje procesa za pronalaženje novih partnera za prodaju Elektropivrede. Molimo za komentar eventualnog (ne)postojanja tih procesa?

Odgovor na ovo pitanje morate potražiti u Vladi Crne Gore, koja je većinski vlasnik EPCG i kao takva jedina pozvana da odlučuje o ovom pitanju. Što se tiče mene ja nijesam u posjedu bilo kakve informacije koja bi govorila o tome da su u toku pregovori o prodaji akcija Kompanije.

Kakav je odnos uprave Elektroprivrede i uprave Prve Banke imajući u vidu vlasnički udio Elektroprivrede u banci od 20-ak odsto ukupnog broja akcija? Da li imate neke planove kojima želite učvrstiti taj odnos i zaštiti dosadašnja ulaganja u kapital banke ili pak može doći do povlačenja depozita iz banke kako su pojedini mediji pisali?

Po ukupnom iznosu sredstava koja se nalaze na računima EPCG u bankama , Prva banka je danas na trećem mjestu. EPCG je vlasnik gotovo 25 odsto akcija Prve banke, sa 19 odsto, koliko je učešće EPCG u odlučivanju. Za sada je rano donositi konačnu odluku o odnosu EPCG i Prve banke jer se  mora sagledati širi kontekst ovih odnosa vodeći računa da se spriječi eventualno šteta koju bi mogli da imaju građani i privreda Crne Gore. Aktivno tražimo optimalna rješenja koja ne smiju biti samo u interesu EPCG, već moraju biti u interesu čitave zajednice.

Primjetna je i deklarativna promjena odnosa prema potrošačima. Da li ćete i ukoliko uspjeti da naplatite dosadašnja dugovanja i da eventualno nastavite sa nagrađivanjem redovnih platiša?

Prvo i najvažnije je to što smo, zahvaljujući pogonskoj spremnosti i pouzdanosti naših proizvodnih objekata, kao i učinku Direkcije za upravljanje energijom koja nedostajuće količine energije uspješno nabavlja na tržištu, uspjeli da obezbijedimo redovno i uredno snabdijevanje električnom energijom svih naših kupaca. Svakako da sam, kao prvi čovjek izvršnog menadžmenta Kompanije veoma zadovoljan i učinkom kolega u FC Snabdijevanje, jer zahvaljujući njihovom posvećenom radu uspjeli smo da povećamo procenat naplate i broj redovnih platiša. Vjerujem da su tome, u najvećoj mjeri, doprinijele kampanje koje u kontinuitetu sprovodimo, a koje se odnose na brojne benefite i popuste za redovne platiše, članove Zlatnog tima, koji će po osnovu toga dobiti godišnje jedan mjesec besplatno električnu energiju, a mogućnost otplate duga na rate učinila je da domaćinstva koja duguju svoje obaveze izmire na jako povoljan način. Tu je i nagradna igra sa izuzetno vrijednim nagradnim fondom… Dakle, činimo sve da naši kupci budu zadovoljni i da ih motivišemo da redovno izmiruju račune za utrošenu električnu energiju. Uostalom to je u interesu ne samo EPCG nego svih zajedno i svakako da ćemo nastaviti sa takvom praksom i ubuduće.

Izvor: Bankar.me

Možda vas zanima i ovo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button