CRNA GORADRUŠTVO i POLITIKAObrazovanje

Tanja Savović, direktorica Osnovne škole “Oktoih”: Sa ponosom slavimo 30 godina rada

Osnovna škola „Oktoih” proslavila je prethodne sedmice Dan škole, jubilarni 30. rođendan.
Naime šestog decembra 1990. godine Skupština opštine Titograd donijela je odluku o osnivanju škole, koja je sa radom započela 1. septembra 1991. godine i iz svojih učionica već ispratila 30 generacija učenika.

Škola od osnivanja nosi ime “Oktoih”, po prvoj štampanoj knjizi na ćirilici, u prvoj državnoj štampariji na svijetu.

U prvoj školskoj godini 1991/92. škola je imala 985 učenika koji su bili podijeljeni u 30 odjeljenja, a ove školske godine nastavu pohađa 1778 učenika, raspoređenih u 66 odjeljenja.

Ovaj lijepi jubilej bio je povod za razgovor sa VD direktoricom škole Tanjom Savović.

  • Za početak, kako je škola u ovim “čudnim” okolnostima proslavila ovako veliki jubilej?

Zbog epidemiološke situacije, na početku školske godine bili smo u dilemi kako ćemo proslaviti ovaj veoma važan dan za nas. Jasno nam je bilo da se Dan škole mora obilježiti, online ili u školi, sa gostima ili bez njih, pa smo od oktobra počeli sa pripremama sadržaja. Prateći situaciju i poštujući mjere odlučili smo da Dan škole ipak proslavimo u školi uz manji broj gostiju. Naši dragi učenici sa svojim nastavnicima organizovali su sjajan program, počevši od prvačiča i njihove pozdravne poruke, preko hora, naših malih muzičara, recitatora pa do najstarijih koji su nas oduševili izvanrednom glumom.

  • Tri decenije rada škole, veliki broj ispraćenih generacija, veliki broj nastavnika je dalo svoj vaspitni i profesionalni doprinos odrastanju hiljadama đaka. Da li biste izdvojili neke događaje, nagrade, ljude…koji su ostavili poseban pečat kroz ove 3 decenije rada?

Sa posebnim zadovoljstvom mogu istaći da je škola „Oktoih“ prepoznata kao jedna od najuspješnijih na teritoriji naše države. O tome svjedoče brojna priznanja i nagrade kako učenika tako i naših nastavnika. U protekle tri decenije kroz našu školu je prošao veliki broj učenika i nastavnika koji su svojim uspjesima proslavili njeno ime, tako da bi bilo nezahvalno navoditi imena. Ono što je svakako kruna 30godišnjeg rada je nagrada „ Oktoih“, najznačajnije priznanje u oblasti obrazovanja, čiji smo laureati postali 2016. godine. Takođe, učiteljica naše škole, Slavica Leković je dobitnik istog priznanja.

  • Pandemija Covid 19 poremetila je sve, a posebno školstvo. Kako ste se nosili sa povećanim problemima u organizovanju nastave i kako se škola organizovala?

Tako je. Online nastava i skraćeni časovi su bez sumnje negativno uticali na postignuća učenika kako u obrazovnom tako i u vaspitnom smislu. Uprkos trudu, koji ulažu i nastavnici i roditelji, primjetan je značajan pad motivacije učenika kako za učenje tako i za poštovanje školskih pravila. Aktivnosti pedagoško-psihološke službe u ovom periodu su intezivirane, povećan je broj radionica, predavanja i tribina za naše učenike koje organizujemo u saradnji sa razrednim starješinama, kao i  relevantnim institucijama.

  • Šta su najveći izazovi sa kojima se Vaša uprava trenutno suočava?

Imajući u vidu aktuelni trenutak, možemo reći da su izazovi sa kojima se suočavamo zaista brojni. U organizacionom smislu, gorući problem je nedostatak prostora. Podsjetiću vas da je prjektom predviđeno da škola servisira potrebe za oko 800 učenika, a da ih na današnji dan imamo 1778. Drugi aktuelan problem koji se trudimo da prevaziđemo je saniranje posljedica covid pandemije. Kada to kažem, onda mislim na posljedice koje je pandemija ostavila kada je u pitanju vaspitno – obrazovni proces, o čemu sam govorila u prethodnom pitanju.  

  • Evidentno je da se na Zabjelu gradi veliki broj zgrada, povećava se broj stanovnika, a samim tim i učenika dvije zabjelske škole. Da li se broj prvačića povećava svake godine i na koji način uspijevate da ih sve prihvatite?

Konstantno se povećava broj učenika. To je izazov na koji se trudimo da adekvatno odgovorimo uzimajući u obzir dvije krajnosti. Na jednoj strani imamo povećano interesovanje roditelja da njihova djeca postanu učenici naše škole, a  s druge strane imamo prostorne kapacitete koji ne zadovoljavaju potrebe ni postojećeg broja učenika. Po ovom pitanju očekujemo pomoć nadležnog Ministarstva. Ove godine upisano je čak 10 odjeljenja prvaka, a već sada je izvjesno da naredne školske godine nećemo moći da ispratimo taj trend.  

  • Koliko uprava može da utiče na unaprjeđenje sistema obrazovanja u školi? Ukoliko vam nadležno ministarstvo potvrdi izbor nakon isteka VD roka, šta će biti  vaš prioritet u budućem radu?

Zadatak uprave škole i jeste unaprjeđenje sistema obrazovanja u školi. U saradnji sa resornim Ministarstvom i pronalazeći kredibilne partnere naš zadatak je da zajednički doprinosimo ostvarenju ovog cilja. Ukoliko nakon isteka vd roka nadležno Ministarstvo potvrdi moj izbor, prioritet će mi biti poboljšanje kvaliteta nastave i učenja, kroz opremanje učionica savremenim nastavnim sredstvima i obučavanje nastavnika za upotrebu inovativnih metoda. Takođe, posebnu pažnju bih posvetila većoj motivaciji učenika za uključivanje u različite vidove vannastavnih aktivnosti, kako bi znanja stečena u školi imali priliku da primijene u realnom okruženju.

  • Zabjelske škole odlikuju velika i “neizgrađena” dvorišta iako ih sa svake strane sve bliže ograđuju nove zgrade. Da li postoji mogućnost da se dvorište škole dodatno oplemeni i da se na još neki način prilagodi potrebema djece?

Dvorište naše škole zaista jeste veliko i moglo bi se razmišljati u tom smjeru, da se dodaju rekviziti za nastavu fizičkog vaspitanja, renoviranje postojećih školskih poligona, da se napravi tzv. učionica u prirodi, kako bi dio časova mogao biti realizovan na otvorenom.

  • Kakva je saradnja sa biznis zajednicom, imate li potreba za dodatnim finansiranjem školskih projekata i potreba?

Donacije školi, u vidu sredstava potrebnih za osavremenjivanje nastave su uvijek poželjne. Želja nam je da sve učionice opremimo pojektorima i računarima, kao i da modernizujemo računarsku salu. U tom smislu, očekujemo podršku društveno-odgovornih privrednika iz lokalne zajednice, od kojih su neki naši tradicionalni partneri.

Intervju.me

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button